Octopus

Make it happen!

Krediet, zelden een probleem


Het aanvragen van een krediet vergt vaak een hoop tijd, moeite en heel erg vaak overredingskracht. Banken zeggen graag te lenen maar de praktijk blijkt vaak weerbarstiger. Er zijn hele handleidingen gevuld met uitzonderingen waardoor lenen veel minder vanzelfsprekend is dan u zou willen. Natuurlijk is er de reden van het hebben van een slechte BKR of het staan op de Zwarte Lijst, maar dat is pas het begin. Een niet op tijd betaalde mobiele telefoonrekening, teveel creditcards, uw leeftijd of het even niet hebben van een vaste baan zijn andere veel voorkomende redenen om u geen lening te verstrekken. Hoewel nergens ter wereld de rente kosten zo hoog zijn als in België en in Nederland en banken niet zelden door u als belastingbetaler zijn geholpen lijkt geen financieringsinstelling bereid om uitzonderingen te maken voor u als u om krediet staat te springen.

Een krediet- en overlijdensrisico kan verplicht zijn bij een slechte kredietwaardigheid


Het kan ook anders. De reden dat uw bank geen lening wil geven ligt verscholen in het feit dat er een te groot risico lijkt te zijn op wanbetaling. Vrijwel niemand heeft een vooropgezet plan om zijn of haar rekeningen niet te betalen, maar in de praktijk blijkt wel heel vaak dat mensen te optimistisch zijn over hun vermogen om leningen op tijd terug te betalen. Als de bank niet bijna 100% zeker is dat de lening zal kunnen worden terugbetaald dan kiest men het zekere voor het onzekere en geeft men u geen krediet. Deze cirkel kan worden doorbroken door een vorm van zekerheid te bieden.
In de praktijk is het verkrijgen van extra zekerheden vaan geen sinecure. De mensen die bij ons om een lening komen hebben niet zelden grote problemen en hebben geen kapitaalkrachtige kennissen die garant wil staan of bezit dat als onderpand zou kunnen dienen. Er is echter een andere manier om de gewenste zekerheid te kunnen verstrekken. Wij hebben er voor gekozen om het krediet dat wij verstrekken voor een flink stuk te verzekeren tegen krediet risico. De premie die met deze verzekering samenhangt komt voor rekening van de krediet- nemer. Omdat wij zelf een zeer fors risico nemen bij wanbetaling kunnen wij de premie betaalbaar houden

Transparantie staat voorop. Wij specificeren alle kosten over de hele looptijd van de lening.


Wij begrijpen als geen ander dat het een onplezierig en onsympathiek idee is dat u wanneer u dringend een lening nodig heeft moet opdraaien voor de verzekeringspremie. Wij hebben begrip voor deze reactie maar mensen die een slechte kredietwaardigheid hebben, hebben in onze optiek ook voldoende zelfreflectie om te begrijpen dat onze deposito- houders niet de dupe mogen worden van het risico op wanbetaling dat bepaalde kredietnemers nu eenmaal met zich meedragen.

Wij kunnen mede lenen omdat wij niet in de Benelux gevestigd zijn.


Wij kunnen u een lening verstrekken omdat wij niet gebonden zijn aan de rigide regels die de overheid haar onderdanen oplegt. Uiteraard onderkennen wij het risico van recidive. Mensen die in het verleden niet altijd aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan, lopen een fors hogere kans om ook in de toekomst in gebreke te blijven. Omdat wij aan de belangen van onze depositohouders moeten denken en in mindere mate aan onze aandeelhouders, hebben wij gestreefd naar een systeem waarin het mogelijk is om toch een lening te kunnen verstrekken ondanks het verhoogde gevaar op wanbetaling. Mensen met een slechte kredietwaardigheid hebben zelden onderpand of kennen iemand die garant voor ze willen staan. Wij hebben daarom gemeend om het krediet risico dat wij lopen te moeten afdekken middels een kredietrisico verzekering. De premie voor deze verzekering hebben wij betaalbaar kunnen houden door zelf een zeer fors eigen risico te nemen. Wij berekenen de premie van de verzekering door aan onze cliënten. Een premie is alleen verschuldigd als de lening kan worden verstrekt en als er tussen de kredietnemer en de kredietgever een getekend, juridisch bindend contract is. Elke aanvraag is vrijblijvend.