Octopus

Always there

Onze doelgroep

Octopus leent aan iedereen maar in het bijzonder aan mensen en bedrijven die elders moeilijk bemiddelbaar zijn. Zo lenen wij aan mensen die hun problematische schulden willen reorganiseren of aan mensen die een faillissement achter de rug hebben. Ook lenen wij met plezier aan entrepreneurs die een nieuw bedrijf willen opzetten.

U kunt 5.4 keer uw eigen of uw gezamenlijke bruto jaarinkomen lenen bij ons.


Wij hebben een hele simpele vuistregel. U kunt alleen of met een medeaanvrager lenen dat is helemaal aan u. Als het inkomen van de hoofdaanvrager voldoende is dan stellen wij het contract alleen op naam van de hoofdaanvrager. U kunt 5.4 keer uw eigen of uw gezamenlijke bruto jaarinkomen lenen bij ons. Als u lopende schulden heeft die u niet aflost met de nieuwe lening dan trekt u deze van dit maximum bedrag af. Hypotheekschulden tellen niet mee.

Eenvoudige Aanvraag procedure

Onze aanvraag is razend eenvoudig: U print de aanvraag die u achterin deze folder vinden kunt of u download de aanvraagformulieren van onze website vervolgens vult u de formulieren naar waarheid in en stuurt deze per email of fax aan ons retour tezamen met een recent kopie van uw loonbrief, loonstrook, bewijs van uitkering of een ander bewijs van inkomen, een kopie van de beide zijden van uw ID kaart en een kopie van de beide zijden van uw bankkaart, in plaats hiervan mag als u dat liever heeft ook een kopie meesturen van een recent (internet) bankafschrift.

Download de aanvraagformulieren van de website


Zodra wij het aanvraagformulier van u hebben ontvangen sturen wij u een ontvangstbevestiging. Vervolgens handelen wij uw aanvraag binnen een halve werkdag af. Duurt het langer dan een dag
dan mag u er van uitgaan dat er iets fout gegaan is en verzoeken wij u even contact met ons op te nemen. Als uw aanvraag is goedgekeurd sturen wij u direct een contract toe tezamen met een overzicht van wat de lening u in totaal over de hele looptijd kost.
Afhankelijk van of u het krediet daadwerkelijk wilt hebben en u akkoord kunt gaan met het contract dat wij u aanbieden kan na storting van het bijbehorende bedrag van de kredietrisico verzekering de lening daarna binnen 48 uur op uw bankrekening worden gestort.
De eerste aflossing kan tot 1 jaar worden uitgesteld en over het eerste jaar is bij ons geen rente verschuldigd. Wij maken u er wel op attent dat deze actie niet oneindig loopt.